Oproep!.

Verloskundigenpraktijken gezocht voor onderzoek naar redenen waarom zwangeren niet kiezen voor de NIPT

Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet deel te nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. Hiervoor zijn zij dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken waarbij een groot deel van de zwangere vrouwen na counseling de keuze maakt om geen NIPT uit te voeren. Hierbij zijn ze met name op zoek naar praktijken uit achterstandswijken- of gebieden.

De vragenlijsten zullen mondeling via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (o.a. van de verloskunde academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te nemen in de verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte COVID-19 maatregelen, wordt dit waarschijnlijk aangepast naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 15 interviews af te nemen.

Dit kortdurend onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 weken duren. Met de resultaten zullen adviezen worden opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een rapportage opgesteld voor VWS. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de vorm van een tegoedbon.

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl (onderwerp: “niet-deelname NIPT studie”). De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen om het onderzoek nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u mee wilt doen.