Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO?.

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.

Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO’s vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis.

Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ Zorgverzekeraar Nederland, blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO’s worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.

Wat kunt u hier tegen doen? 

  1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl.
  2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-registratie) dan is uw registratie in orde.
  3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: ‘2e trimester SEO-echoscopistin BEN-kwaliteitsregister’. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen.

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond.