Raad van Advies SPSNN.

Raad van Advies SPSNN

De SPSNN vindt contact met en feedback van counselors en echoscopisten uit de regio belangrijk. Daarom hebben wij een Raad van Advies ingesteld die fungeert als klankbord tussen de SPSNN en haar contractanten. De Raad van Advies van de SPSNN adviseert het bestuur en de Raad van Toezicht over de uitvoering van de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in de regio Noordoost Nederland.

In mei is er weer een vergadering van de Raad van Advies. Mocht je onderwerpen hebben die je graag in de Raad van Advies besproken wilt zien, stuur dan een mail naar de SPSNN, wij brengen je dan in contact met een van de leden van de Raad van Advies (spsnn@og.umcg.nl).

Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Advies, bijvoorkeur een echoscopist uit de regio Drenthe /Zwolle en twee counselors /verloskundigen, zodat er een brede vertegenwoordiging is vanuit de contractanten en vanuit de hele regio. De leden van de Raad van Advies krijgen vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Meer informatie over de organisatie van de SPSNN vind je hier (link naar: https://www.sps-noordoost.nl/over-ons/organisatie/).

Ben jij counselor of echoscopist en wil je actief meedenken en adviseren over de kwaliteit en uitvoering van de prenatale screening in Noordoost Nederland, neem dan contact op met de SPSNN (spsnn@og.umcg.nl).