Rapportage financiële gegevens.

Handleiding rapportage financiële gegevens op Peridos

Op Peridos.nl is een handleiding geplaatst met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen:

> Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en uitbetaald in 2021.

> Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en zijn/worden naar verwachting in 2022 uitbetaald.