Registratie TTSEO in bronsystemen.

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad moeten uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn. Hoe je het TTSEO volgens de nieuwe leidraad in het bronsysteem registreert zal in de periode van 1 juni 2023 tot 1 januari 2024 per bronsysteem verschillen. Zo nodig zal de bronleverancier je daar nader over informeren.