Registratie vanishing twins in Peridos.

Registreren van meerlingzwangerschappen en vanishing twins

In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar de NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in Peridos.

Hoe moet u een vanishing twin registreren?

Wanneer op de echo een vanishing twin is gezien, moet bij de NIPT-aanvraag aangegeven worden dat het om een meerlingzwangerschap gaat. Alleen dan kunt u kiezen voor een vanishing twin zwangerschap (zie de schermafbeelding hieronder).

Ook voor de NIPT zelf is een juiste registratie in Peridos van belang. Bij een vanishing twin moet de lab-analyse namelijk in een zogenaamde tweeling-modus gedaan worden. Dit is een andere analyse-setting dan bij een eenling, en zorgt voor een betrouwbaardere uitslag.

Wilt u meer informatie over de meerlingenstudie, kijk dan hier of neem contact op met Jacintha van Eekhout via niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl