SEO en het coronavirus.

Actuele informatie over SEO en het coronavirus

De adviezen ten aanzien van het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is de toevoeging over verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt. Het advies blijft om de dag voor de afspraak telefonisch een ‘gezondheidscheck’ uit te voeren. Zie ook de website van het RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden.