Traintool.

Counselingsnorm prenatale screening en traintool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen opriep, volgt hier een toelichting:

Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van het eerste trimester SEO en kan om die reden niet meer gebruikt worden voor verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.