Uitslagtermijn NIPT terug naar 10 dagen.

De uitslagtermijn van de NIPT is per 15 mei 2023 terug naar 10 kalenderdagen. Bij de start van de NIPT per 1 april werd nog rekening gehouden met een uitslagtermijn tot maximaal 21 kalenderdagen. Slechts in een enkel geval is de termijn langer geweest dan 10 dagen. Het is dan ook niet meer nodig de langere uitslagtermijn aan te houden.

Dit neemt niet weg dat door de nog bestaande problemen bij de digitalisering van enkele bloedafnameorganisaties in sommige gevallen de deadline van 10 kalenderdagen kan worden overschreden.