Vaardigheidstraining eerste trimester SEO.

Vaardigheidstraining eerste trimester SEO

Er wordt weer een nieuwe groep eerste trimester SEO-echoscopisten opgeleid. In dat kader worden ook vaardigheidstrainingen gegeven. Er zijn mogelijk nog enkele plaatsen vrij voor eerste trimester SEO-echoscopisten die deze training nog niet eerder hebben gevolgd, maar dit nog wel graag willen. Het gaat om:

  • 11 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (Amsterdam UMC) en
  • 25 maart 2022 van 14.00 tot 18.00 uur (UMC Utrecht)

Indien u interesse heeft deze training alsnog te volgen, meld u dan bij uw RC. In overleg met de opleidingen kijken we dan of er extra plaatsen beschikbaar zijn.
De volgende mogelijkheid is in het najaar van 2022.