Vergunning NIPT afgegeven.

Minister Kuipers van VWS heeft 21 februari 2023 een vergunning afgegeven voor de uitvoering van de NIPT als regulier onderdeel van het programma voor prenatale screening.

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2020. Dit om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de NIPT na 1 april is gewaarborgd. Vanaf 1 april counsel je de zwangere dus over de NIPT op basis van de informatie die gegeven is in de factsheets en tijdens het webinar op 7 februari 2023. Zie hier voor meer informatie.