Vermeld de juiste details over de medische voorgeschiedenis.

De uitslag van de NIPT is minder betrouwbaar als bij de zwangere sprake is van: SLE (Systemische Lupus Erythematosus), een leiomyoom (vleesboom) of het gebruik van laagmoleculaire heparine (bloedverdunner). Ook als de zwangere een maligniteit heeft, kan de NIPT minder betrouwbaar zijn. Als de maligniteit meer dan drie maanden geleden is, kan de zwangere gewoon een NIPT aanvragen. Dit moet dan ook geregistreerd te worden bij de aanvraag. Als de maligniteit van recentere datum is (dus nog aanwezig of korter dan 3 maanden geleden), dan is dit een exclusiecriterium en kan de zwangere niet meedoen aan de NIPT.

Verwijs de zwangere in dat geval naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Let op: vink alleen de medische voorgeschiedenis aan als dit van toepassing is!