Vragenlijst echoapparatuur.

Het RIVM heeft eisen gesteld met betrekking tot de uitwisseling, bewerking en opslag van de gegevens. https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-echoapparatuur-en-beeldopslag-versie-12-oktober-2020

Het is niet duidelijk of deze eisen volledig passend zijn dan wel door gebruikers voldoende begrepen en gehanteerd worden. Ook is het niet bekend of gebruikers hier aan kunnen voldoen op dit moment. Om hier meer informatie over te krijgen heeft het RIVM aan het Landelijk ReferentieCentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gevraagd hier onderzoek naar te doen en te komen met adviezen.

De eerste stap is het maken van een inschatting over de uitvoerbaarheid van de eisen die gesteld worden met betrekking tot de uitwisseling, bewerking en opslag van gegevens. Door middel van een vragenlijst wil het LRCB dit in kaart brengen. Alle echocentra hebben de vragenlijst inmiddels via de mail ontvangen. De vragenlijst bevat 25 vragen en het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
De vragenlijst wordt na afronding automatisch anoniem verstuurd. Het verzoek is de lijst in te vullen vóór 1 april 2023.

Vragenlijst: https://forms.office.com/e/X9u7ULUQW7