Waarschuwing over aanvragen AGB-code.

Vektis is de enige organisatie in Nederland die AGB-codes mag en kan uitgeven. Helaas heeft Vektis gemerkt dat er een website is, die probeert om zorgverleners geld te laten betalen (€ 87,50) voor een AGB-code die zij zouden kunnen leveren.

Deze website suggereert dat je daar een AGB-code kunt aanvragen. Vektis werkt echter niet samen met deze partij en als de zorgverlener daar een AGB-code aanvraagt, zal deze dus geen AGB-code ontvangen. Weet ook dat het aanvragen van een AGB-code bij Vektis geheel kosteloos is.

Het aanvragen van een AGB-code kan via www.vektis.nl/agb-register/agb-code-aanvragen

Na het indienen van de aanvraag en het toesturen van de bewijsstukken ontvangt de zorgverlener een ontvangstbevestiging. Binnen 5 werkdagen zal er vervolgens ook een reactie komen op de aanvraag in de vorm van een AGB-code of een verzoek om meer informatie. Voor meer informatie: www.vektis.nl