Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO.

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO)

Beoordeling nekplooi/NT
Een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi/NT bij het eerste trimester SEO. In sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval wel het beeld vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld.

Beoordeling extremiteiten (armen en benen)
Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het eerste trimester SEO, is een wijziging in de Kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen.

Bij het eerste trimester SEO gaat het om het van proximaal naar distaal beoordelen van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en de aanwezigheid van beide handen en voeten. In de kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft niet te worden beoordeeld bij het eerste trimester SEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is echter wel een polydactylie zichtbaar: verwijs dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. En ook als een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:
• Afbeelding 1: Beoordeling arm en hand rechts
• Afbeelding 2: Beoordeling arm en hand links
Let hierbij op:
o Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld
o Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius)
o “Rechts” en “links” annoteren

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:
• Afbeelding 3: Beoordeling been en voet rechts
• Afbeelding 4: Beoordeling been en voet links
Let hierbij op:
o Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld
o Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula)
o “Rechts” en “links” annoteren

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO.

Ook het format scoringsformulier voor het eerste trimester SEO is geactualiseerd en is vinden op PNS.nl.