Wijziging rollen Peridos.

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos. Ook voor het aanvragen van nieuwe rollen en wijzigingen in rollen zijn er nieuwe afspraken:

Alleen 'Contactpersoon algemeen' kan nieuwe rollen aanvragen of wijzigingen doorgeven

Tot nu toe gaven bij diverse praktijken en echocentra ook medewerkers met de rol ‘Zorginstellingbeheerder’ mutaties in de rollen door aan het RC.

Vanaf heden kan alléén de ‘Contactpersoon algemeen’ deze wijzigingen nog doorgeven. Dit kan via een e-mail naar spsnn@og.umcg.nl met daarin de benodigde informatie of via het formulier ‘Peridos aanvraagformulier rollen zorginstelling’ op https://www.peridos.nl/aanmelden/.

Controle actualiteit rollen door Contactpersoon algemeen

Vanaf 7 mei ontvangt voortaan de contactpersoon algemeen tweemaandelijks een melding van Peridos met het verzoek te controleren of het overzicht van alle medewerkers met hun rollen binnen de organisatie nog actueel is. Dit overzicht gaat niet langer de zorginstellingbeheerder

Zorginstellingbeheerder wordt databeheerder

De persoon met de rol ‘zorginstellingbeheerder’ behoudt de taak toe te zien op correcte en complete aanlevering van gegevens door de zorgverleners naar Peridos. Daarnaast is deze persoon aanspreekpunt voor Peridos- en bronsysteem gerelateerde zaken. De naam van de rol is daarom gewijzigd in ‘databeheerder’

Overzicht rollen en rechten

Voor een compleet overzicht van alle rollen en welke bevoegdheden ieder heeft voor Peridos, klik hier.