Agenda 2019

   

Maandag
4 februari - 19-21 u.       lokaal 16 UMCG          

Regio-bijeenkomst/casuïstiek bespreking SPSNN
Voor alle contractanten van de SPSNN en belangstellenden.

THEMA: Cardiale afwijkingen

18:30 Ontvangst

Accreditatie wordt aangevraagd bij BEN en KNOV

Aanmelden

Donderdag                      11 april en 10 oktober-  avond     

 

Regio-bijeenkomsten

Programma: volgt

Vrijdag 22 november-    middag 

 

 

Eurocat/SPSNN symposium

Programma: volgt