Aantal verrichtingen in 2020.

Toetsing normaantallen 2020

Jaarlijks controleert de SPSNN of counselors en echoscopisten in de regio aan de kwaliteitseisen t.a.v. het aantal verrichtingen voldoen. Aan de hand van de data opgenomen in Peridos per 1 april 2020 zijn voor alle counselors en echoscopisten het aantal counselinggesprekken en uitgevoerde SEO’s bepaald. U ontvangt bericht hierover in mei.