Counselors krijgen meer regie over bijscholing.

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.

Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen.

Voor meer informatie zie pns.nl.