DE NIPT VANAF 1 APRIL 2023: VOORBEREIDINGEN IN VOLLE GANG.

Onder regie van het RIVM-CvB wordt momenteel – in samenwerking met de Regionale Centra, de betrokken beroepsgroepen en overige betrokkenen – hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de organisatie rond de NIPT die vanaf 1 april 2023 deel uitmaakt van het reguliere programma voor prenatale screening.

Vanaf begin 2023 worden verloskundig zorgverleners uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen rond de NIPT.

Maar het is goed om nu al met een aantal zaken rekening te houden:

Webinar voor counselors 7 februari 2023

Om counselors zo goed mogelijk voor te bereiden op de wijzigingen, wordt op 7 februari 2023 van 14.00 tot 16.00 uur een interactief webinar gehouden getiteld: NIPT vanaf 1 april 2023 – Wat verandert er? Je kunt je nu al aanmelden. Deelname is verplicht voor counselors en accreditatie is aangevraagd.

Nieuwe folders

Vanaf begin 2023 kan je de nieuwe folders over de NIPT bestellen in de webshop. Deze mogen in de loop van maart aan zwangeren worden uitgereikt die meedoen aan de NIPT na 1 april 2023. Ook de folder over de 13 wekenecho en de 20 wekenecho wordt begin 2023 vernieuwd. Daarnaast wordt de Informatiekaart Prenatale screening geactualiseerd.

Factsheets, website, e-learning

Ook voor verloskundig zorgverleners komen er diverse ondersteunende materialen. De informatie over de NIPT op www.pns.nl/professionals wordt uitgebreid en aangepast. Er komen drie (digitale) factsheets met daarin praktische en inhoudelijke informatie over de veranderingen en specifieke ondersteuning om de transitie naar de NIPT als regulier onderdeel van de prenatale screening (in maart en april 2023) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast komt er een geheel vernieuwde e-learning. Meer over de communicatiematerialen over de nieuwe NIPT volgt later in via de nieuwsbrief. En houd www.pns.nl in de gaten: vanaf begin december is daar steeds meer informatie te vinden over de veranderingen rond de NIPT.