Geen pretecho’s bij SEO.

Het komt voor dat een echopraktijk  pretopties/pretechos  tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. De regionale centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er GEEN pretecho’s en GEEN pretopties ( zoals een  DVD/USB/4 D foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO.

Het aanbieden van pretecho’s  dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, dus op een apart deel van de website, en zonder relatie  met de prenatale screening. De kwaliteitseis SEO is op dit punt aangepast.

Let op: Het verrichten van een 13 weken echo vóór 1 september 2021, is niet toegestaan. Ook het anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. Alle prenatale screeningen en bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen aangeboden worden als men overeenkomst daarvoor heeft met een vergunninghouder voor bevolkingsonderzoek (een regionaal centrum).