ICSI en NIPT.

Op basis van een cohortstudie lijkt er een verhoogde kans (3,7%) op chromosomale afwijkingen bij zwangerschappen tot stand gekomen na ICSI (Belva et al. 2020). Er is een indicatie voor invasieve prenatale diagnostiek. Indien de zwangere geen invasieve diagnostiek wenst, kan de zwangere NIPT binnen de screening laten uitvoeren. Er is dus GEEN medische indicatie voor NIPT wegens ICSI zwangerschap.

De counselor kan met de zwangere bespreken of ze invasieve diagnostiek wenst, en bij aanvullende vragen of de wens tot invasieve diagnostiek kan de zwangere naar een centrum voor prenatale diagnostiek verwezen worden.