Kwaliteitssysteem echoapparatuur.

Vanaf het begin dit jaar wordt het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur geïmplementeerd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is volop bezig met het testen van de echoapparatuur in echocentra. Ook is een start gemaakt met de typekeuringen van nieuwe apparaten bij de leveranciers. De implementatiefase eindigt eind 2025: daarna zal kwaliteitssysteem volledig werken.

Tijdens het webinar van 18 april is een toelichting gegeven over het kwaliteitssysteem en zijn er vragen gesteld. Antwoorden en meer informatie vind je hieronder, in de kwaliteitseisen en op de website van het LRCB. Eind dit jaar vindt een eerste evaluatie plaats van het kwaliteitssysteem.

  1. Periode tussen plaatsing echoapparaat en acceptatietest

In de nieuwsbrief van februari hebben we gemeld dat een echocentrum een nieuw echoapparaat pas in gebruik kan nemen nadat een acceptatietest is uitgevoerd door het LRCB. Tijdens de implementatiefase van het kwaliteitssysteem (tot 2026) mag het echocentrum al wel SEO’s maken op het echoapparaat in de periode tussen aanschaf en acceptatietest.

  1. Aanschaf probes

Vanaf 2026 moeten niet alleen de echoapparaten die echocentra aanschaffen, maar ook de probes een typekeuring hebben (in combinatie met het gebruikte basisstation). Een probe is namelijk een belangrijk onderdeel van de beeldvormende keten. De keuring van de probes wordt tegelijkertijd met de keuring van de echoapparaten gedaan.

  1. Lijst van goedgekeurde apparaten

Op de website van het LRCB komt binnenkort een lijst van goedgekeurde apparaten (typekeuring). Meer informatie staat op de website van het LRCB bij het onderdeel testen. Als je na 1 januari 2026 een nieuw echoapparaat aanschaft, dan moet deze op de lijst met goedgekeurde apparaten staan. De typekeuringen worden aangevraagd en betaald door de leverancier. In het nieuwe kwaliteitssysteem is er geen onderscheid meer of een apparaat high end is of niet.

  1. Testen in het echocentrum

Mocht er twijfel zijn over de kwaliteit van de beelden, dan kun je via het Regionaal Centrum een incidentele test aanvragen. Het LRCB bepaalt of een incidentele test nodig is. De incidentele test brengt geen kosten met zich mee voor het echocentrum.

Echocentra moeten zelf een acceptatietest aanvragen voor een nieuw apparaat. Het aanvraagformulier voor een acceptatietest staat op de website van het LRCB.

Let op: een incidentele test of een periodieke test vervangt nooit het reguliere onderhoud door de leverancier en de veiligheidskeuring van het apparaat.

Een acceptatietest, periodieke test of incidentele test duurt maximaal 2 uur. De test wordt uitgevoerd op de locatie van het echocentrum. Tijdens de test kan het echoapparaat niet gebruikt worden. Er hoeft niemand van de zorginstelling bij de test aanwezig te zijn. Uiteraard mag dat wel en moet er toegang tot het echoapparaat verleend worden.