Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.