Onderzoek naar relatie tussen kenmerken echocentra en kwaliteit van het TTSEO.

Onderzoek

In april is IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het TTSEO.

IQ Healthcare onderzoekt of er variatie tussen echocentra is in de uitvoering van het TTSEO, gemeten in verschillende uitkomstmaten zoals percentage verwijzingen en percentage incomplete SEO’s. Daarbij zal ook onderzocht worden welke kenmerken van echocentra gerelateerd zijn aan deze variatie.

Projectgroep

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM-CvB en de Regionale Centra. Een projectgroep met vertegenwoordigers van de Regionale Centra, CLBPS, IQ Healthcare en het RIVM-CvB begeleidt het onderzoek. Ook de BEN, KNOV en NVOG zijn betrokken bij het onderzoek. Zij zijn gevraagd mee te denken in de opzet van het onderzoek en bij het opstellen van eventuele vragenlijsten/communicatie richting het veld. Daarnaast kunnen zij input geven bij het interpreteren van de resultaten. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar.

Wat merk je?

Voor dit onderzoek worden geanonimiseerde gegevens uit Peridos gebruikt. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.