Peildatum toetsing aantal verrichtingen: 1 april 2021.

Peildatum voor toetsing aantal verrichtingen 2020: 1 april 2021

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de normaantallen over het jaar 2020, voor zowel counselors als echoscopisten, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het resultaat van de toetsing van het aantal verrichtingen. Gegevens van 2020 die op 1 april 2021 niet aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor deze toets.