Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne.

Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Op dit moment komt een grote groep vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland. Deze groep komt in aanmerking voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken.

Dit betekent dat een zwangere uit de Oekraïne kan kiezen voor de NIPT, het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO als zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De bestaande exclusiecriteria voor de NIPT en eerste trimester SEO gelden ook hier. Ook geldt de eigen bijdrage voor de NIPT van €175.

Relevante websites

  • De zorgverzekeringslijn. Een initiatief van het ministerie van VWS met informatie over zorg aan Oekraïners in Nederland.
  • Opvang van Oekraïners in Nederland. Meer algemene informatie vanuit de Rijksoverheid.
  • Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen. Informatie over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Met ministerie van VWS en het CAK hebben per 4 maart deze regeling opengesteld voor onverzekerde mensen uit Oekraïne. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de reguliere werkwijze. Verstrekte medisch noodzakelijke zorg wordt dan volledig vergoed.