Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners.

Primair Regionaal Centrum per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst

Een zorgverlener kan in meerdere regio’s werkzaam zijn. Bij individuele kwaliteitstoetsingen, zoals toetsing normaantallen, toetsing bijscholing en de beeldbeoordeling bij echoscopisten, wordt er tussen de regio’s steeds afstemming gezocht over wie de toetsing uitvoert. Daarnaast is het soms  voor de zorgverlener niet duidelijk waar men terecht kan met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteitsovereenkomst. De Regionale Centra (RC) hebben daarom afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Dit is in principe het RC van de regio waar de zorgverlener de meeste verrichtingen uitvoert met betrekking tot het type kwaliteitsovereenkomst. Het kan zo zijn dat een zorgverlener voor counseling een ander primair RC heeft dan voor echoscopie. Elke echoscopist krijgt één primair RC toegewezen voor de echoscopie (ETSEO en TTSEO). Alleen in uitzonderingsgevallen kan voor een specifiek verrichtingstype een ander RC worden toegewezen.

Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype. Daarnaast is het primaire RC aanspreekpunt voor de zorgverlener. Zorgverleners die in meerdere regio’s werken, krijgen binnenkort informatie wat hun primaire RC is.