SEO en het coronavirus.

SEO en het coronavirus

Op de website pre-en neonatale screeningen (PNS)  is de informatie voor professionals aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. We verwachten dat alle centra in Nederland ten minste deze adviezen opvolgen. Lokaal kunnen strengere maatregelen vanuit de veiligheidsregio gelden.

Aangepast is:

  • het dragen van een niet-medisch mondmasker  door zwangere en partner,
  • het dragen van een II/II-R mondmasker door de echoscopist,
  • een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan WEL een SEO krijgen,
  • het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Op de website pre-en neonatale screeningen (PNS) is de informatie voor zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus.

Aangepast is:

  • zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondmasker,
  • wanneer de partner wegens klachten niet kan meekomen wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt de zwangere zonder partner.