Vervanging SEO-echoscopist.

Soms heeft een echocentrum (acuut) een vervanger nodig bij ziekte van een echoscopist. Als vervanging intern niet mogelijk is, dan is het mogelijk om een externe echoscopist in te zetten voor het ETSEO en/of TTSEO. Voorwaarde is wel dat deze echoscopist een kwaliteitsovereenkomst met een regionaal centrum voor die verrichting heeft. Voor goede registratie van de verrichtingen in Peridos is het bovendien nodig dat het echocentrum aan het regionaal centrum doorgeeft wie de vervanger is en wanneer deze start met de werkzaamheden.

Het regionaal centrum voegt in Peridos deze echoscopist toe aan het echocentrum. Ook wanneer een echoscopist acuut is ingezet en/of voor een korte periode, is het belangrijk om de vervanging zo spoedig mogelijk (bij voorkeur voorafgaand aan start werkzaamheden) door te geven aan het regionaal centrum. De koppeling in Peridos kan het regionaal centrum doorgaans snel regelen.

Let op: het is ook belangrijk om aan het regionaal centrum te melden per wanneer deze echoscopist niet meer waarneemt in het echocentrum. Dit voorkomt onrechtmatige toegang tot gegevens van zwangeren van het betreffende echocentrum.