Counselingcontract

Uw verloskundigenpraktijk of gynaecologie maatschap komt in aanmerking voor een counseling contract wanneer één of meer professionals binnen uw organisatie een opleiding hebben gevolgd op het gebied van counseling op prenatale screening.

Per 1 juli 2017 geldt dat uw praktijk of maatschap de counseling los van de intake dient te organiseren, in een apart consult van minimaal 30 minuten.