Audit

Alles op één plek

De Audit

De SPSNN visiteert ieder echocentrum één keer per 2 jaar. Tijdens de visitatie, uitgevoerd volgens het Format kwaliteitsaudit echocentra kijken wij in hoeverre het echocentrum werkt volgens de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Wij streven ernaar om bij nieuwe echocentra  binnen 6 tot 9 maanden na ingang van de overeenkomst, een visitatie uit te voeren. Afhankelijk van het te visiteren echocentrum, stellen wij een auditcommissie samen. Daarbij is er tenminste één persoon deskundig ten aanzien van het maken van screeningsecho’s (gynaecoloog of GUO echoscopist).

Beeldbeoordeling

De SPSNN voert ook een kwalitatieve beoordeling van de screeningsecho’s uit. Het beoordelen van de beelden van het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) en/of de nekplooimeting, maakt onderdeel uit van de kwaliteitsaudit. De bevindingen krijgen de echoscopisten teruggekoppeld, voorzien van een advies en eventuele afspraak voor herbeoordeling. De beeldbeoordeling vindt plaats volgens de richtlijn kwaliteitsbeoordeling SEO en kwaliteitsbeoordeling NT. De echoscopist maakt hiervoor een logboek.

Downloads

Heeft deze informatie geholpen? 5 mensen vonden dit nuttig
Opnieuw NIPT-afname? Geef het juiste aanvraagformulier mee.

Mocht de NIPT niet gelukt zijn en de zwangere wil opnieuw de NIPT laten afnemen, zorg dan dat je een nieuwe aanvraag in Peridos doet en een nieuw aanvraagformulier meegeeft!