Peridos

Wat is Peridos?

Wat is Peridos?

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. De database bevat gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een overeenkomst hebben met een van de acht regionale centra, waaronder SPSNN. Verder bevat Peridos zorginhoudelijke gegevens over de counseling en screeningsonderzoeken. Hiermee wordt inzage verkregen in de kwaliteit van prenatale screening.

Doelen van Peridos

Peridos heeft verschillende doelen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Hieronder staan de belangrijkste doelen op een rij: 

  • Primaire proces (de screening) ondersteunen
  • Zorginhoudelijke gegevens verzamelen
  • Landelijke evaluatie 
  • Regionale kwaliteit borgen
  • Contractanten registreren
  • Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken

Alle zorginstellingen zijn verplicht om gegevens over de screeningstesten te registreren in Peridos. Dat is in het kader van de Wbo-vergunning en de overeenkomsten met regionale centra. Meer informatie hierover vind je op de website van Peridos.

Toegang tot Peridos

Wanneer je een overeenkomst hebt voor het uitvoeren van de prenatale screening, krijg je toegang tot Peridos. Hiermee kan je je persoonlijke gegevens inzien, screeningstesten aanvragen, uitslagen inzien en gegevens opladen. Je Peridos-account is strikt persoonlijk en mag niet met collega’s gedeeld worden. 

Heb je vragen over het gebruik van Peridos? Neem gerust contact met ons op.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig

Terugkijken presentatie LRCB d.d. 9 april 2024

Op 9 april organiseerden de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing presenteerde Ruben van Engen van het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB) de eerste bevindingen bij het kwaliteitssysteem van de echoapparatuur. De presentatie is terug te kijken.