Peridos

Wat is Peridos?

Wat is Peridos?

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. De database bevat gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een overeenkomst hebben met een van de acht regionale centra, waaronder SPSNN. Verder bevat Peridos zorginhoudelijke gegevens over de counseling en screeningsonderzoeken. Hiermee wordt inzage verkregen in de kwaliteit van prenatale screening.

Doelen van Peridos

Peridos heeft verschillende doelen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Hieronder staan de belangrijkste doelen op een rij: 

  • Primaire proces (de screening) ondersteunen
  • Zorginhoudelijke gegevens verzamelen
  • Landelijke evaluatie 
  • Regionale kwaliteit borgen
  • Contractanten registreren
  • Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken

Alle zorginstellingen zijn verplicht om gegevens over de screeningstesten te registreren in Peridos. Dat is in het kader van de Wbo-vergunning en de overeenkomsten met regionale centra. Meer informatie hierover vind je op de website van Peridos.

Toegang tot Peridos

Wanneer je een overeenkomst hebt voor het uitvoeren van de prenatale screening, krijg je toegang tot Peridos. Hiermee kan je je persoonlijke gegevens inzien, screeningstesten aanvragen, uitslagen inzien en gegevens opladen. Je Peridos-account is strikt persoonlijk en mag niet met collega’s gedeeld worden. 

Heb je vragen over het gebruik van Peridos? Neem gerust contact met ons op.

Heeft deze informatie geholpen? 0 mensen vonden dit nuttig

Controle screeningsdata 2022 in Peridos

Binnenkort gaan wij controleren of de zorgverleners met een kwaliteitsovereenkomst voor het jaar 2022 voldoen aan de normaantallen counseling en TTSEO. Hierbij zullen de data die op dat moment in Peridos staan als uitgangspunt dienen. Wij verzoeken om de screeningsdata van het jaar 2022 zorgvuldig op compleetheid te controleren in Peridos.